Tre industrier på en dag

För en vecka sedan var jag ute på studiebesök på tre industrier i Lund. En i södra, en i västra och en i norra delen av staden. I kursen Miljöskydd som jag går nu handlade denna del om industriell rening, vilket bland annat innebär att företagen själva ska ha någon egenkontroll över deras miljöpåverkan. Idag finns många lagar och regler för hur och vad företag får släppa ut, men också var. Det handlar också om vilka produkter de köper in och vilka processer de har. På två av de tre företagen kände jag mig hoppfull. Stora industrier som gör mycket för miljöarbetet, där ett av företagen även hade ett ypperligt CSR-arbete*, även om det inte finns någon lag kring detta. Det är mao en policy de har som gör nytta för andra. Men det märks också att vi har lång väg att gå. 
*Corporate Social Resposibility, dvs företagets sociala ansvar.
 
Intressant att komma ut i "verkligheten" och se hur det kan se ut och hur företag jobbar med att både effektivisera sin produktion, men också för att minska sin påverkan.
 
Hur tog jag mig runt då? Det regnade lite, men ändå inte så farligt. Jag hade bestämt mig för att ta cykeln genom kuperade Lund och slutade på 16 km. Lund känns inte tillräckligt stort för att ställa cykeln, om det inte ösregnar kanske.
 
--
 
Mycket att göra i skolan nu, men det är samtidigt inspirerande. I höst läser jag en master i miljö- och hälsoskydd i Lund samt en magister i Miljöriskanalys vid Linnéuniversitetet i Kalmar på distans. Om cirka en månad kommer jag att delta vid mitt första möte med styrelsen i Naturskyddsföreningen Malmö. Det kommer bli en intressant, men intensiv höst. 
 
/ Kristoffer