Så miljömedvetna är Sveriges cafékedjor

I Sverige dricks det mycket kaffe, mer än i många andra länder, både hemma, på jobbet och på caféer. I snitt dricker svensken 1000 koppar per år. 
Naturskyddsföreningen har nyligen gjort en undersökning över Sveriges sex största caféer och deras utbud av ekologiskt. Skillnaden var stor, precis som skillnaden mellan ekologiskt kaffe och konventionellt kaffe. 
 
- Ekologiskt kaffe är det enda kaffe som man kan vara säker på odlats utan kemiska bekämpningsmedel. Väljer du detta så läcker det inte ut några miljögifter i vattendragen. Då slipper också odlarna och lantarbetarna utsättas för hälsorisker och du själv minskar mängden kemikalier i din kropp, säger Johanna Sandahl, ordförande för Naturskyddsföreningen.
 
Kedjorna som var med i undersökningen var de sex som hade flest antal caféer i drift i Sverige. 
 
På delad första plats kom Barista som har över 100 ekologiska produkter och Condeco som själva står för bakningen. Båda cafékedjorna har överlag ett väl utvecklat hållbarhetstänkt.
 
Näst bäst är Coffee House by George, allt kaffe som erbjuds är KRAV-märkt. 
 
Därefter kom Wayne’s Coffee som nyligen blivit KRAV-märkta och i slutet av maj 2016 kommer deras kaffe och mjölk vara ekologiskt.
 
Därefter hittar vi Starbucks som inte erbjuder ekologiskt kaffe och inte heller annan eko-fika. Starbucks använder dock en egen miljöcertifiering, som tagits fram i samarbete med miljöorganisationen Conservation International. Märkningen är inte alls lika långtgående som de krav som ställs för ekologiskt, exempelvis tillåts bekämpningsmedel.
 
Det sämsta alternativet är föga överraskande Espresso House som är Sveriges största cafékedja men som inte säljer ekologiskt kaffe. De är också den enda kedjan som inte har någon miljöcertifiering alls på kaffet. 
 
- Espresso House har flest antal caféer i Sverige. Deras kaffeförsäljning har därmed stor påverkan på miljön. Ändå erbjuder de inget ekologiskt kaffe. Det är förvånansvärt med tanke på att konsumenterna efterfrågar ekologiskt som aldrig förr. Vi uppmanar alla medvetna konsumenter att alltid fråga efter ekologiskt kaffe i caféerna. Med konsumentmakt kan vi få till en förändring, säger Johanna Sandahl.
 
Listan på de caféer som korats till Sveriges bästa caféer enligt White Guide Café 2016 finns här inklusive utnämningen ”Årets hållbara café”.  

Skillnaden mellan ekologiskt och konventionellt odlat kaffe kan du läsa mer om här

/ Kristoffer

Vattenfalls kolkraftverk

Vad händer med Vattenfall och kolkraften?
 
  • Det svenska folket äger totalt 14 kolkraftverk eftersom Vattenfall har 11 st i Tyskland, 2 i Danmark och ett i Nederländerna.
  • Greenpeace menar på att Vattenfall trots det är en bättre ägare av kolkraftverken ur en miljösynpunkt jämfört med en ny ägare. Vattenfall får till exempel inte öppna nya gruvor i Tyskland.
  • Det ryktas om att det tjeckiska företaget EPH är på väg att köpa Vattenfalls brunkol.
  • Vattenfall har kritiserats hårt för sin miljöfarliga verksamhet.
  • Idag står koleldning för 25 % och fossila bränslen står totalt för ca 86 % av världens energianvändning.
Förbränning av fossila bränslen påverkar klimatet negativt och är en stor del av människors utsläpp av koldioxid. En av värstningarna är brunkolet men alla fossila bränslen t.ex. olja består av kolväten och släpper ut koldioxid när de förbränns. Utvinningen av kol förorenar floder och vattendrag och eldningen leder till utsläpp av bland annat koldioxid, kvicksilver och partiklar som är hälsoskadliga för människor.
 
Partiledardebatten den 29 maj
 
Efter partiledardebatten om klimatet igår såg man att  varken Miljöpartiet eller Centerpartiet stod på klimatets sida. Annie Lööf menade på att vi bör prisa ut kolkraften i Sverige medan Lövin sa att de har lagar och regler att förhålla sig till men uttalade egentligen inte om vad MP anser men menade på att de i den nya budgeten med S och V satsar 4,5 miljarder på miljö och klimat. Enligt Miljöpartiet kan inte regeringen stoppa en försäljning av kolkraftverken utan "Om Vattenfalls styrelse skulle komma till regeringen och säga att de vill sälja ett helt verksamhetsområde, då kan jag konstatera att regeringen inte kan stoppa ett sådant förslag utan att man gör helt nya ägardirektiv och de måste accepteras av riksdagen" enligt Åsa Romson, f.d. miljöpartistiskt språkrör. MP vill enligt deras hemsida att kolet ska ligga kvar i marken och att man ska satsa på ett kolfritt EU men det märktes dessvärre inte i debatten i söndags. De som röstade på MP i valet vill nog inte se att de ansluter sig till Socialdemokraternas "miljöpolitik".
 
Centerpartiet vill att Vattenfall säljer sin tyska brunkolsverksamhet och talade även om att skärpa arbetet med utsläppsrätter (EU:s system för handel med utsläppsrätter, ETS), vilket är ett system som idag inte fungerar. På deras hemsida hävdar C att Sverige kan bli fritt från fossil energi inom en generation vilket de verkar vilja göra genom försäljning så att andra länder släpper ut mer koldioxid som i slutändan ändå påverkar oss globalt. De vill satsa på det förnybara i Sverige och bygga ut vindkraft, solkraft och det förnybara.
 
Det var endast Vänsterpartiet som öppet sa att regeringen bör stoppa Vattenfalls försäljning av kolkraftverken i Tyskland och besluta att de istället ska avvecklas. Dessutom hävdade V att om regeringen beslutar sig för att sälja är inte MP ett grönt parti.
 
Föga förvånande ville alla partierna i alliansen sälja brunkolet. Varför Sverigedemokraterna ens är med i miljödebatten är egentligen endast märkligt. Enligt Sverigedemokraternas hemsida strävar de efter att bibehålla och utveckla landets energisystem, med fokus på leveranssäkerhet och miljöansvar och menar på att de är "Partiet för en seriös miljöpolitik" men vill ändå sälja kolkraftverken.  De ansåg att det vore katastrofalt att avskaffa kärnkraften. Socialdemokraterna och Löfven uttalade sig inte om klimatet utan det enda som kom fram var att de fått ett förslag från Vattenfall och att de arbetar, värderar, diskuterar och analyserar systematiskt, noggrant och strukturerat...(om vad??!) och analyserar lite till. De kommer komma med ett besked om ett förslag... 
 
Björklund och Folkpartiets resonemang om att det är dåligt mot Tyskland att lägga ned kolkraftverket är bara skrattretande. Björklunds renonemang  "Vattenfall bör hålla sig i Sverige och det hade varit märkligt om vi nu har köpt gruvorna och att bara lägga ned dem pga att Tyskland behöver dem. De är en demokratisk nation som vill ha kolkraft, tänk om ryska Gazprom skulle gå in i Sverige och lägga ned Älvan i Norrland, vad skulle vi säga om det?"
 
Kristdemokraterna ville inte prata om kolkraft utan började genast prata om kärnkraften istället, vilket absolut är en viktig fråga och en stor del av Sveriges energi men frågan handlade om kolkraft och Löfven kallade Ebba Busch Thor obegåvad.
 
Detta är som vanligt inom klimatpolitiken, alla talar hela tiden om att det inte går att försörja sig utan kolet och fossila bränslen men gör egentligen inget för att se och undersöka om det finns några nya alternativ. Sen förlitar man sig på framtida innovationer och håller liksom tummarna på att det ska fungera.
 
 
 
 
Sen vidare när bostadsbristen skulle diskuteras föreslog Moderaternas Kindberg Batra att vi behöver mer byggbar mark och därför behövde vi "luckra upp" strandskyddet (haha) och stoppa kommunernas bildande av nya naturreservat (???). För det första är det oftast länsstyrelsen som tar initiativet till att bilda nya naturreservat även om det ibland kan vara kommuner, ideella föreningar, allmänheten eller markägare. Sedan är det staten som skriver avtal om reservatet med markägaren och därefter  länsstyrelsen som fattar beslut om att bilda naturreservatet. Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull natur och gynna biologisk mångfald i Sverige och många andra länder. 
 
För det andra är Sveriges stränder en naturtillgång av mycket stort värde och betydelsefulla för både växt- och djurliv men även för allmänheten. Generellt sätt är strandskyddet 100 m från strandkanten (både på land och i vattenområdet och inkluderar även undervattensmiljön) och på vissa platser är strandskyddet utökat upp till 300 m. Dessutom med tanke på framtidens havsnivåhöjningar pga av den bristande klimatpolitiken i världen är det inte särskilt smart att bygga på stränderna, Kindberg Batra.
 
Moderaterna verkar inte ha någon miljöpolitik men enligt deras hemsida prioriterar de fyra områden: klimat, kemikalier, hav och sjö samt biologisk mångfald (hmm?).
 

 / Amanda

Hur du enkelt får bort odören från kattlådan

En kattlåda kan lätt lukta illa men det finns en enkel lösning! När du pressat ur citronen är det bara att lägga dem vid lådan, så nära som möjligt. De kan ligga kvar i 3-4 dagar innan du börjar känna av lukten igen. 
 
 
 
 
/ Kristoffer