Vad händer med den ekologiska odlingen framöver?

Den nya förordningen som diskuteras inom EU riskerar att slå ut den ekologiska odlingen i Sverige och Europa. Det handlar också om den stora produktionen som sker utanför Europas gränser, vilket är den stora andelen av ekologiskt som säljs inom EU. Flera organisationer har nu reagerat på det nya förslaget och vill att Sverige röstar nej till detta. 
 
Idag innebär en omställning för svenska bönder en större vinst då de kan ta mer betalt för en bättre vara. Högre kvalite på odlingen, grödan och dessutom mindre påverkan på omgivande miljö gör att det blir en win-win situation för bönder och konsumenter. 
 
För många odlare i u-länder innebär omställningen att de kan ta sig ur fattigdomen, få bättre arbetvillkor och arbetsmiljö, delvis tack vare den minskade användningen av kemiska bekämpningsmedel. Men det handlar också om att de kan sälja bättre varor till ett högre pris till Europa än vad de kan göra till andra delar av världen.
 
Om regeringen röstar ja till det nya förslaget motverkar det också den livsmedelsstrategi som regeringen tagit initiativ till. Med den nya lagen blir det svårare och dyrare för svenska bönder att producera ekologisk mat. Våra grannländer Finland och Danmark röstade nej till förslaget. Vi får hoppas att Sverige gör detsamma. 
 
 
/ Kristoffer