Schweiz satsar på förnyelsebart

För en tid sedan föreslog regeringen i Schweiz ett energisystem som satsar på förnyelsebart. I söndags var det dags för folkomröstning där 58,2 % röstade för. Lagen kommer till viss del att träda ikraft redan i början på nästa år och innebär att förekomsten av fossila bränslen ska minska, förbud mot ny kärnkraft samt ska subventionerna till sol-, vind- och vattenkraft öka. Inkomster från fossilskatter ska dessutom öronmärkas för energieffektiviserande åtgärder i landet. 
 
Den totala mängden förnyelsebar energi ska ökas från dagens 2831 Gigawattimmar till 11400 år 2035. Det finns dock en del kritiker som menar att Schweiz riskerar att bli beroende av importerad energi. Vi hoppas att så inte blir fallet, utan att det byggs massor av vindmöllor, solceller och annat. 
 
Kommer vi inom en snar framtid få ett liknande beslut inom Sverige? Förhoppningsvis. Mycket grönt är på gång och många åtgärder som vi kommer ha nytta av under lång tid har implementerats. Vi kan bara hoppas att det fortsätter fram till valet, då ett mindre framtidsvänligt parti troligen kommer in i riksdagen. 
 
--
 
För några veckor sedan börjades det skriva om den kommande vattenkrisen i Sverige. Ni har säkert läst om det. Detta borde väcka större uppståndelse än vad det hittills gjort. Sverige har ett av världens bästa dricksvatten, men nu håller det på att sina. Samtidigt skjuts det tusentals skott som hamnar i Vättern. Helt obegripligt. Vi spolar också ut mängder av vatten i onödan i kranar, vid biltvätt på gatan (som vi inte ska göra!!) etc. precis som att vi tappat respekten, att vi tror att det alltid kommer finnas, lika rent och lättillgängligt. 
 
Då det gäller vattenanvändningen, vilket berör allt som produceras, hade vi i annat fall bett om en minskning i konsumtionen av kött, kaffe, kläder etc. Men i detta fall rör det vatten i Sverige. 
 
Vi kan bara säga en sak. Spara på vattnet. Vi kommer få den torraste sommaren på över 100 år. 
 
/ Kristoffer