Vad händer om människan utvecklar antibiotikaresistens? - Så mycket finns i köttet

Antibiotika är en av människans bästa uppfinningar inom medicinen och räddar årligen miljontals livs. Innan Alexander Fleming av en slump upptäckte det som av många tidningar kallas för årtusendets viktigaste upptäckt i antibiotikan penicillin, dog människor medan vi idag kan ta en kur och vara i form efter 10 dagar. 
 
Antibiotika som grupp är ett läkemedel som idag används på flera friska djur än sjuka människor, även många människor med förkylningssymptom eller liknande tar medicinen, helt i onödan. Ungefär hälften av all antibiotika i EU ges till djur, i USA är siffran 80 %.
 
Som medlem i naturskyddsföreningen får vi hem tidningen Sveriges natur där det i senaste numret skrevs om just antibiotika. Hur ser skillnaden ut mellan länderna?
 
Den främsta orsaken till att samtliga djur i en grupp hos uppfödaren får antibiotika är förutom i förebyggande syfte, även för att stimulera tillväxt. Enligt WWF hamnar dock inte antibiotikan i köttet som senare konsumeras av människan, utan det handlar istället om användningen i produktionen som bidrar till indirekta effekter på folkhälsan. Anledningen är att det blir ökande antibiotikaresistens bland bakterier. Därigenom kan människan drabbas i framtiden då vi inte längre är mottagliga för antibiotikan och ett "vanligt" litet sår i fingret kan leda till en livshotande infektion.
 
Enda gången jag kan komma på att jag använt antibiotika är för något år sedan då jag hade urinvägsinfektion, vilket var något av, om inte det värsta jag varit med om. Hade antibiotikan inte verkat, vad hade varit alternativet?
 
I övriga delen av jordbruket är situationen liknande, då man på vissa ställen sett att bekämpningsmedel inte längre hjälper mot skadedjur och tvingats öka dosen. En del organismer börjar bli resistenta?
 
Bildkälla: WWF
 
Flera länder ökar, i Sverige är det dock förbjudet förutom i medicinskt syfte. Minst antibiotika ges i Norge, medan man på Cypern ger mer än 400 gånger så mycket. Visste ni att Sverige var först i världen 1986 med att förbjuda antibiotika i foder i syfte att öka djurens tillväxt?
 
Varför ges då antibiotika till friska djur? Kan det handla om pengar? Absolut. Det är billigare, i alla fall på kort sikt att producera kött om djuren ges antibiotika i fodret, istället för att behandla varje insjuknat djur individuellt. Ju trängre djuren har det, ju mer pressas de för att växa snabbare, vilket man kortsiktigt försöker lösa genom att ge djuren antibiotika i förebyggande syfte. 
 
Den globala användningen beräknas vara cirka 63 000 ton/år och förväntas öka med 67 % fram till 2030. Vad händer om vi inte längre kan bota de sjukdomar som drabbat människan i tusentals år med medicinen som på mindre än 100 år räddat miljontals liv? Läskigt.
 
/ Kristoffer