Goda nyheter!

Förra veckan gick KEMI (Kemikalieinspektionen) ut med att EU nu för första gången har fört upp fyra ämnen på EUs kandidatlista som hormonstörande för människor. Kandidatlistan är en förteckning över ämnen som bör fasas ut på grund av sina särskilt farliga egenskaper. Det är mjukgörarna och ftalaterna DEHP, DBP, DIBP och BBP som jag bland annat skrev om i mitt kandidatarbete för två år sedan. Ftalater används inom flera olika områden inom industrin och främst som mjukgörare i plasten polyvinylklorid (PVC) som finns i bl.a. skor, handskar, förpackningsmaterial och byggmaterial. Ftalater har hittats i bröstmjölk, urin och blod och misstänks kunna påverka bland annat testikelfunktion och förkorta AGD (anogenital avstånd)  hos människor och gnagare.

 

 

 Följderna blir förhoppningsvis att reglerna kring dessa ämnen skärps och att andra hormonstörande ämnen kan tas upp på kandidatlistan.  Den danska Miljöstyrelsen har länge arbetat för detta och sammarbetar med den Europeiska kemikaliemyndigheten Echa för ett förbud mot höga halter av dessa ftalater även i importerade konsumentprodukter.

 

Alltid trevligt med goda nyheter!

/ Amanda