Sala inför gratis buss

Från den 1 april nästa år är det gratis att åka buss i Sala i Västmanland, vilket ska få fler att ställa bilen och öka rörligheten i orten. 
 
– Vi gör det här för att fler ska ställa bilen hemma. Sedan finns det stora fördelar för barn och unga, och även äldre, säger Kristina Eriksson, transportstrateg på Sala kommun.
 
Till en början gäller detta i tre år för att sedan utvärdera saken. Andra kommuner har även de försökt införa liknande lösningar, men de har senare dragits tillbaka. En kommun som har haft avgiftsfritt i flera år är Avesta som delvis står som modell för Sala. 
 
– Men det blir även enklare för barn och unga att välja skolor som inte ligger i det direkta närområdet. För äldre på landsbygden kan det vara ett sätt att kunna bo kvar hemma längre, då det blir billigare att ta sig in till centrum. Man kanske även avvaktar med att använda färdtjänst, säger Kristina Eriksson.
 
Ett mycket bra beslut som även behövs i andra kommuner. Vilken blir nästa?
 
/ Kristoffer