Zoégas och produktionens klimatpåverkan - fabriken och fältet

Den 24 mars skrev Zoégas det här på Facebook:
 
"Vår fabrik har blivit GRÖN! Vi arbetar ständigt med att förbättra och optimera vår verksamhet och lägger ett enormt fokus på miljöpåverkan, säkerhet och effektiviseringar. Som ett resultat av detta har vi i januari i år lyckats minska CO2-utsläppen med hela 90% då vi gått över till att enbart köpa certifierad biogas och el från vattenkraft! Din gröna Skånerost och alla våra kaffeblandningar kommer därmed numera från en lika grön fabrik, vilket vi är mycket stolta över! Läs mer om vårt gröna arbete här: http://zoegas.se/gron-fabrik"
 
Om de nu har lyckats minska sina koldioxidutsläpp är detta givetvis bra, men vad betyder detta egentligen? Ska vi hoppa av glädje? Kan alla Zoégas fantaster klappa sig på axeln?
 
Första meningen går att läsa på de flesta företags hemsidor, eller i alla fall något liknande. "Förbättra", "Optimera" och "enormt fokus" är ordval som ska tilltala läsaren/konsumenten. Varför skriver de så? Om de nu har ett "enormt fokus" på deras miljöpåverkan, varför har de då inte gjort mer? Idag är det inne att vara grön, dvs utåt, vilket får mig att tänka på Green washing, vilket betyder att framställa företaget som grönare än vad det egentligen är. I nästa mening säger de nämligen att Skånerost (förpackningen är grön) och deras andra kaffeblandningar numera kommer från en lika grön fabrik. Hmm..Med detta menar de alltså att fabriken är lika grön som Skånerost? Men här är det en fråga om uppfattning. Menar de att förpackningen är grön, eller att den också är grönt producerad? Eller något annat? Det framgår inte. 
 
Går man sedan in på deras hemsida går det bland annat att läsa att biprodukter från kaffebönan används för uppvärmning på närliggande gårdar, men också att de via Zero waste to landfill återvinner material. Och det låter ju bra. 
 
  
Under fliken Hållbarhet på deras hemsida finns följande text "Vi vill ta vårt ansvar för planetens framtid. För oss innebär det att hjälpa bönderna att odla kaffe på ett hållbart sätt, så att de får ut mer kaffe per kaffeträd. Yrket som kaffeodlare ska innebära ett bra liv för hela familjen. Vi vill att dagens kaffebönder ska kunna lämna över odlingarna till sina barn med stolthet." De skriver också att de utbildar kaffeodlarna i hållbar och produktiv odling med ett extra fokus på att fler kvinnor ska få utbildning.
 
De säger också att de fokuserar på små och medelstora kaffeodlingar och "[..] anser att det är avgörande att få så många kaffeodlare som möjligt att steg för steg ändra från konventionell odling till hållbar odling och slutligen certifiering." De säger därmed att de vill få fler odlare att ställa om till ekologiskt och vad gör att fler producerar ekologiska varor? Lagar, men framförallt är det vi konsumenter som kan påverka med vårt val.
 
Men ingenstans skriver de om själva produktionen, vilket står för den största delen av miljö- och hälsopåverkan från kaffeproduktionen. Men varför skulle de skriva det? Inte heller rekommenderar de sina ekologiska varianter före de andra, vilket varit logiskt om de vill att fler ställer om, eller hur? Så med den första meningen i deras post (se ovan) färskt i minnet, är detta något att fira eller är det en form av green washing?
 
Lösningen? Dra ned på kaffe och låt det inköpta kaffet vara ekologiskt.
 
 
 
Jag har själv dragit ned på kaffedrickandet, vilket är skönt, av fler anledningar än de nämnda. En annan är att det för varje kopp kaffe krävs 140 liter vatten. För EN kopp. Det är mer än vad var sjunde earthling har tillgång till om dagen. 
 
/ Kristoffer