I skuggan av Irma

För några veckor sedan hörde jag talas om en naturkatastrof vars krafter visades genom att strandsätta massor av människor, ta död på över 1200 och lamslå en stor region. Men. Jag fick leta för att hitta artiklar om den. Det var nämligen översvämningen i södra Asien, som drabbat Indien, Bangladesh och Pakistan. Samtidigt skrivs det om orkanen Irma i USA i en omfattning som visar att det är nyheter från väst som intresserar. Det finns också tre andra orkaner i rörelse kring USA:s södra kust som har orsakat skada i bland annat Kuba, Antigua och Bermuda, men det skrivs det inte mycket om.. Varför skrivs det alltid mer om länder i väst? Länder som Sverige antas ha mer gemensamt med? Närhetsprincipen? Nu har orkanen blossat upp och gått in i andra andningen med besked. Jag vill inte jämföra de två, men det är givetvis beklagligt att det sker. Så många människor drabbas. Men varför händer det?
 
Vad många journalister inte vill prata om är effekten av människans vandel och våra klimatförändringar. De senaste åren har antalet naturkatastrofer både blivit fler, men framförallt mer kraftfulla. Kan Irma vara en signal till Trumpeten att satsa mer på klimatfrågor? Tveksamt att han ser det så, men det behövs. 
 
Små önationer i mellanamerika beräknas drabbas ännu hårdare, men likväl hör vi inte mycket om det heller, istället handlar det om inställda flyg från Florida. 
 
Vi måste ändra våra vanor, alla. Ingen står utanför och allt vi kan göra, oavsett hur litet det kan verka, bör göras.
 
/ Kristoffer