Världens smutsigaste stad

I förra veckan larmades befolkningen i New Delhi då myndigheterna utfärdade en health emergency på grund av smog. Föroreningarna som låg i luften motsvarade rökning av 50 cigaretter under en dag (!) 92 % av människor boendes i städer andas förorenad luft. Så borde det inte vara. Sedan några år tillbaka dör fler av luftföroreningar än i krig. Vet inte hur mycket det säger, men det är alldeles för många som drabbas. Barnen drabbas värst och att tvingas växa upp i en sådan miljö är hemskt. 
 
Nu har staden, enligt WHO, tagit över förstaplatsen som världens smutsigaste stad. Varför händer detta? Dels är det för att New Delhi är belägen på en relativt varm plats, vilket också gör att föroreningarna inte har någonstans att ta vägen. Detta kallas inversion och gör att koncentrationerna ökar. Att det blivit så mycket högre är för att landet fått ett uppsving ekonomiskt, men också för urbaniseringen. Globalt sett flyttar varje vecka över 1 miljon människor från landsbygden till staden i hopp om bostad, arbete etc. I längden kommer det inte hålla. 
 
 
Här i Sverige och Norden märks inte föroreningarna av på samma sätt. Jordens halt av växthusgaser är lägre här än genomsnittet samtidigt som den är betydligt högre i städer som New Delhi. Tre saker kan vi dra ned på; kött, flygresor samt prylar/kläder från Indien och övriga Asien. 
 
Bildkälla: NyTeknik
/ Kristoffer