Varför erbjuds komjölk i svenska skolor?

I ett pressmeddelande den 27/9 begärde Oatly att Konkurrensverket granskar EU:s skolmjölksstöd. 
 
- Skolmjölkstödet är en omodern företeelse som innebär en otillåten snedvridning av konkurrensen på bekostnad av klimatet, dessutom begränsar det elevernas möjligheter att själva bestämma, enligt Toni Peterson, VD på Oatly. 
 
- EU:s skolmjölksstöd konserverar en ohållbar norm som motverkar klimatmålen och snedvrider konkurrensen. Det gynnar animalisk jordbruksproduktion framför vegetabilisk, trots att forskning tydligt pekar på att vi behöver ställa om för att klara klimatutmaningen. Att skolmjölksstödet dessutom villkoras med krav på skolan att göra reklam för mjölk är orimligt, förklarar Toni Peterson. 
 
Enligt Jordbruksverkets hemsida ger EU stöd till förskolor och skolor som serverar barnen mjölk, filmjölk, yoghurt och ost, där syftet är att ge barn möjlighet att dricka och äta mer av dessa varor. 
 
Jag har själv inte varit i en skolmatsal på många år och kan inte svara på om det endast erbjuds komjölk, men jag hittar ingenting som visar något annat. Människan är den enda arten som dricker en annan arts mjölk, helt utan anledning. I mellanmjölkens land har det länge varit normativt och dessutom skrivits i skolböcker att vi ska dricka det, speciellt i ung ålder. På senare år har forskning visat dess bieffekter, för miljön/klimatet, hälsan och självklart även för djuren. Korna behandlas som en produkt för att få fram mjölk, där kalven som behöver mjölken tidigt tas från kon för att mammans mjölk istället ska till människan. 
 
Vilken/Vilka verkar mest naturlig, A, B eller C?
 
I juli förra året skrev vi ett inlägg om just komjölk och dess bieffekter. Hur länge kommer komjölken ses som ett bra alternativ? Hur länge kommer vi främja animalisk produktion i Sverige?
 
Bildkälla: Pinterest
/ Kristoffer