Avstå Edet?

På senare tid har det blivit känt att toalettpapper tillverkas genom att stora arealer skog avverkas i Sverige, skog som är oerhört viktig för oss, miljön och de rödlistade arter som kan finnas där. Ett av företagen som säljer toalettpapper genom att använda dessa resurser är Edet. 
 
I Sverige är vi vana att se skog med dess fantastiska natur, från norr till söder, men skogen har under de senare åren avverkats i en större omfattning. Jag har själv många minnen från skogspromenader från liten ålder, vilket säkert många av er har också. Det tillverkas mycket från skogen, men också från marken där den tidigare legat. Produktionen av pappersmaterial, exempelvis toalettpapper, kan innebära att värdefulla skogar huggs ned, att arter som bidrar till den biologiska mångfalden försvinner samt att skogens förmåga att binda koldioxid minskar. 
 
Tips. Om ni handlar någon pappersprodukt, leta efter märkningarna FSC och Svanen. Finns möjligheten, välj något mer hållbart alternativ till papper. Det kan vara svårt när det kommer till toalettpapper, men i andra fall finns ofta möjligheten. 
 
Imorgon är det ett år till vårt bröllop. Vi längtar!
 
/ Kristoffer