Intressanta satsningar i årets vårbudget

Igår presenterade regeringen vårbudgeten för 2017 och föga förvånande är det polisen och försvaret som får de största bidragen. Polisen får mest med sina 700 miljoner som faktiskt kommer redan i år. Summan ska bland annat göra det möjligt för polisen att öka antalet anställda. På grund av det försämrade säkerhetsläget väljer regeringen att skjuta till 500 miljoner till totalförsvaret, vilket innebär att 1,2 miljarder kommer att satsas på Sveriges trygghet och säkerhet. Även förlossningsvården som varit under hård press en längre tid får 500 miljoner och ytterligare 250 miljoner satsas på barn- och ungdomspsykiatrin i landstingen samt ytterligare 100 miljoner på barn och ungas psykiska hälsa och 150 miljoner på att förstärka den sociala barn- och ungdomsvården. Summan av dessa blir ändå mindre än satsningarna på polis och totalförsvaret, vilket är en signal från regeringen att landet inte är lika säkert som tidigare. 
 
Men samtidigt som osäkerheten i världen ökar, reagerar majoriteten av befolkningen med kärlek och gemenskap. Säga vad man vill om människor och hur de beter sig i vardagen. Det finns många handlingar att klaga på, även hos sig själv om man har självinsikt nog att inse detta. Men! I tider av sorg, katastrofer och våldsamma handlingar går vi samman, enade mot den promille av befolkningen som vill illa av oförklarliga anledningar.
 
Det har, och fortfarande finns stunder då jag blir frustrerad på människan och hennes kortsiktiga destruktiva beteende som förstör vår hälsa och miljö, som driver oss längre in i den digitala världen, bort från verkligheten och närmre Mars, men jag är en naiv optimist i slutändan. Jag tror att det goda kommer segra. Något annat scenario finns inte i min värld. 
 
 
Vilka andra satsningar finns med i årets vårbudget?
  • Sänkt skatt för pensionärer. Kan bli upp till 200 kronor/mån. 
  • Regeringen vill höja skatten för de förare som innehar tjänstebil. De ska dessutom beskattas för förmånsvärdet av trängselskatten. 
  • Systemet med miljöbilspremie vill regeringen ha bort. Istället är tanken att bilar med extra låga utsläpp får lägre fordonsskatt, medan bilar som släpper ut mer också får betala en högre fordonsskatt. Detta gäller alla bilar de tre första åren.
  • Kommunerna får 105 miljoner som ska gå till att ge unga sommarjobb. Pengarna ska räcka till 10 000 jobb. Dessutom satsas 500 miljoner på skolor med låg andel behöriga till nationella program. 
Efter ett högt tryck på satsningar för omställningen till ett fossilfritt samhälle satsar regeringen 500 miljoner på Klimatklivet och pengarna ska bland annat gå till att delfinansiera laddstolpar, biogasanläggningar samt andra klimatinvesteringar i landet. 
 
Vilka övriga förändringar behövs inom miljö? 
 
Många. 
 
Men två av de viktigaste tror jag är transport och livsmedel. Ge mer pengar till tåget och mindre till flyget. Satsa på järnvägen och minska antalet störningar som idag till stor del beror på en bristfällig infrastruktur. 
 
För en tid sedan läste jag i Jordbruksaktuellt att Sverige vid en ev kris har mat för 10 dagar (det var förresten en av anledningarna till att examensarbetet handlar om odling). Av detta skäl och många andra behöver vi ett mer hållbart jordbruk som producerar hälsosam mat så resurssnålt som möjligt. 
 
Utöver detta anser jag att kommuner inte bör anlägga parker av estetiska skäl, inte heller plantera träd längs gator med samma sorts träd med exakt samma avstånd mellan. Odla olika typer av träd och framförallt bygg så att träden inte behöver fällas. Och odla mer i staden. Några fler träd som varit fruktbärande hade inte varit fel. Tänk om vi längs vägen hem hade kunnat plocka med oss frukter för veckan.
 
Nu blev det lite längre än planerat. Hoppas ni orkade med.
 
Ha en fin onsdag!
 
/ Kristoffer