Trashtalk och plastöar: Därför ska du sluta med plastpåsar!

Visste du att det finns fem "plastöar" på Jorden och att minst 200 miljoner ton plast beräknas finnas i haven samtidigt som avfallsmängden ständigt ökar?
 
Fenomenet kallas Garbage patches och är stora marina områden med höga avfallskoncentrationer som stör det marina djurlivet. De formas och drivs av roterande havsströmmar och virvlar i havet. Det är främst mikroplaster men även större avfall återfinns som flyter på havsytan eller strax under. Mängden avfall i haven ökar hela tiden eftersom den mesta av plasten inte är biologisk nedbrytbar, istället bryts plasten ned i mindre och mindre plastbitar vilket gör det svårare att rena havet.
 
En av de mest kända kallas Great Pacific Garbage Patch (GPGP) och beräknas vara minst 700 000 km², ungefär lika stor som ett och ett halvt Sverige, eller som Texas, men kan vara uppemot 15 000 000 km². En del av plasten ligger under ytan och därför är det svårt att veta exakt hur stora öarna är och även hur många de är. Ett annat problem är att mikroplaster är svåra att upptäcka med blotta ögat och att dessa "plastöar" inte syns på satellitbilder.  
 
marine debris beneath water surface
Marint skräp under vattenytan i Stilla havet (Foto: National Geographic). 
 
Det är knappast någon nyhet att tonvis av mikroplaster från tex hygienartiklar, plastpåsar och industrier varje år smiter igenom reningsverken och spolas ut i haven. I plasten finns en rad ämnen som förstör för organismer och ekosystem. Med andra ord, vår framtid.
 
Forskning har dessutom visat att man länge underskattat mängden avfall i haven eftersom man var ovetandes om dessa mikroplaster och arbetet har främst fokuserats på det synliga skräpet. Ju mindre plastpartiklarna är desto högre sannolikhet är det att plasten tränger in i djurens celler och vävnader. Dessutom kan mikroplasten misstas som föda av de minsta djuren och på så sätt kan plasten sedan vandra upp i den marina näringskedjan. Även fåglar innehar detta problem (se bild nedan).
 
Forskning huruvida dessa mikroplaster är skadliga för oss människor återstår att se.. men vad som är säkert är att när plasten bryts ned bildas skadliga ämnen och kemikalier som blir mer koncentrerade ju längre upp i näringskedjan de kommer. Stora fiskar har därmed mer gifter i sig, käkar vi dem får vi i oss gifterna. Forskare uppskattar att en genomsnittlig skaldjursätare inom EU får i sig runt 11 000 plastpartiklar per år.
 
Bildresultat för microplastic
 Mikroplast i plankton
 
För en tid sedan, via ett skolarbete på ett gymnasie i Holland, har en ny teknologi kommit fram som kan ta bort plast och annat farligt från haven. Fantastiskt bra, men!! Är det en lösning? Givetvis inte. Lösningen är att minska användningen av plast, helst borde vi sluta använda plast helt.
 
 
Plast och övrigt avfall förstör så många olika arters habitat och mängder med fåglar dör då de ätit plast i tron om att de blivit mätta, likt det som händer då människans hjärna luras vid intag av sötningsmedel (aspartam m.m.). 
 
Så när du ser en plastpåse i trädkronan eller en petflaska vid strandkanten kanske du börjar fundera hur den kommit dit? Och om du ser något skräp på marken, varför inte ta upp det? Vi har alla möjligheten att vara del av den värld vi vill och kan skapa för oss.
 
Av den plast som hamnar i naturen, hamnar till största del förr eller senare i haven. Plasten sprids med vinden, genom kloaker, floder etc, men även från båtar och turistorter och hamnar i haven. 99 % av biosfären finns i havet och därmed är det av högsta vikt att vi håller havet fritt från gifter och annat som kan skada levande organismer. 
 
Ta åtta minuter av din tid och se dessa mycket sevärda videor på hur det ser ut:
 
--
 
From den 1/7 förbjöds tunna plastpåsar i affärer i Frankrike och from 1/1 2017 förbjuds även små plastpåsar avsedda för frukt och grönsaker. Frankrike var även pionjärer gällande förbudet av BPA i en del plaster och har infört en lag gällande matsvinn för restauranger och livsmedelsaffärer. I Sverige har priset på plastpåsar gått långsamt uppåt och Naturvårdsverket föreslog för en tid sedan att de skulle kosta minst fem kr. Vi kanske också skulle införa ett förbud? 
 
  • Släng inte skräp i naturen
  • Ta med en väska när du handlar och/eller använd en tygpåse istället för en plastpåse
  • Tacka nej till plastpåsen i affären, även om de ger dig en utan att fråga!
  • Plocka upp det skräp du ser (något är bättre än inget)
  • Sprid informationen
 
/ Kristoffer & Amanda